صنايع برودتي اميد|یخچال های صنعتی|دستگاه صنعتی|نجف اباد

فرم تماس

cccode

اطلاعات تماس

جاده اصفهان نجف آباد میدان کهریزسنگ به سمت اصفهان سمت راست اولین کانال آب روبروی ایرانخودرو مصلحی
03142322735
دفتر فروشگاه 03142322735,دفتر کارگاه 03142322734 ,مدیر عامل 09132330882,مسئول فروش: 09130016030
03142322734
info@omidsarmayesh.ir